søndag 19. juli 2009

Ukevakt

Hei. Denne veka har eg vore ukevakt. Ukevakta er delt på oss 6 og går på omgang. Det og væra ukevakt innebær ein del plikter som eg skal prøva og forklara no. Først og fremt er det ei brannvakt, der vi går ein runde morgo og kveld. Dette for og vera føre var dersom noke skulle skje. Så er det og sjekka fryserar og kjølarar så ikkje det skjer noke med maten, for då kan det hende vi svelt, og det går ikkje.
Vidare er det og laga vatn. Vi har ein traktor med fræs bak. Den er rett og slett ein beiteknusar som vi køyrer ut på isen og fresar så opp isen. Så samlar vi den knuste isen og fyller den opp i eitt smeltekar. Der blir den smelta, pumpar så den smelta isen gjennom eitt renseanlegg og opp på ein dagtank. Og "det var det" så har vi det beste vatn ein kan tenkja seg.


Smeltekaret. Vi nyttar eksostempraturen frå aggregata til og smelta isen. Overskotsvarmen frå kjølinga på motorane vert nytta til oppvarming av stasjonen.Og for at aggregata skal gå må vi bunkra diesel, det er og ukevakta sin jobb. Vi har diesel på conteinertankar. Det vært pumpa frå dei og over på ein stor tank som står i aggregathuset sidan går det automatisk inn på ein dagtank. Og aggregata kan no tussla og gå.
jan


mandag 6. juli 2009

På tur til "Trym`s" gryte

Søndag den 28 juni besøkte vi, Per, Dag og eg ein stor snøskavel som ligg inntil ein fjell som ikkje har noke navn. Det er lokalisert rett bak Stabben. Det starta med ein køyretur på ca 1 time, ut til flyplassen og sidan rett aust 7km.
Det byrja og å blåsa opp litt så vi sleit med sikten, men med gps så er det ikkje problem.
Vel framme kosa vi oss med ein kopp kaffi før vi rigga oss til med stigjarn. sælatøy og tau.
Vi gjekk så over kanten og ned i botnen på ei stor gryte som er ca 500m lang og 60/70 meter høg på det høgste. Gryta går rett aust 200m så 90 grader mot sør ca 300m mot Buddamagen.
Sjølve snøskavelen har eitt overheng på 8 til 10meter og er ca 60m høg, og ligg ca 10meter frå fjellet som er steilt og er ca 70meter høgt. Detta er feite saker.
Det var vanskelig og ta bilder då det no er mørkt heile tida, og det var snøstorm på gang.
Vel tilbake til køyretøyet var det godt med mat, og praten gjekk om at denne gryta måtte få eitt navn.
Trym`s gryte var eitt forslag, så no står det att og sjå om det blir slik.

jan