tirsdag 8. desember 2009

Robben Island

Har no nett vore ein tur til Robben Island, der Nelson Mandela sat fengsla. vi vart guida av tidligare fangar og det var ein fæl historie dei hadde og fortelja.
Fangecellene var store, det var plassert ca 40 fangar på kvar celle. Dei låg på pledd rett på golvet. Og det regjerte ein volsom rangorden. Der ein starta nederst på stigen og måtte arbeida seg opp, det kunne hjelpa godt på med litt peng.

Cella til Nelson Mandela. Når det var mattid måtte dei møta ute på plassen med dobøtta i ei hand og matskåla i den andre. Der måtte dei reingjæra dobøtta før dei fekk mat og så sende tilbake til cella

jan


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar