søndag 16. august 2009

Filmfestival i Antarktis resultat

Her er resultata etter avsteminga på dei filmane som var med i Wiffa (Winter international Film Festival Antarctica).
Britiske Rothera vann med god margin. Bellinghausen (Russland) tok andre plassen og Troll med Hunger at Troll kom på tredje plass.
Totalt var det med 22 i 48-timarsklassen og 11 i open klasse.

Best 48Hr Film

1. Rothera (UK):The Quest of the Golden Roll
2. Bellingshausen (Russia): One Day of Vladimir Fyodorovich’s Life
3. Troll (Norway): Hunger at Troll

Best 48Hr Acting

1. Mawson (Australia): Mace Perfume
2. Rothera (UK): The Quest of the Golden Roll
3. Maitri (India): Wintering Blues

Best 48Hr Cinematography

1. Bellingshausen (Russia): One Day of Vladimir Fyodorovich's Life
2. Rothera (UK): The Quest of the Golden Roll
3.Troll (Norway): Hunger at Troll

Best 48Hr Screenplay:

1. Rothera (UK):The Quest of the Golden Roll
2. McMurdo (USA): Friend or Faux
3. Troll (Norway): Hunger at Troll

Best 48Hr Use of Required Elements

1. Rothera (UK): The Quest of the Golden Roll
2. Syowa (Japan): Sukiyaki
3. Maitri (India): Wintering Blues


Best Open Category Film

1. Macquarie Island (Australia): Eradication
2. Jubany (Argentina): Neptune’s Wrath
3. Mawson (Australia): Hut Fever

Jan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar